TP.Hồ Chí Minh
Cần thơ

Du học Nhật Bản

Thu nhập làm thêm

     Theo quy định của chính phủ Nhật Bản thì du học sinh được làm thêm: 4 giờ/ngày, ngày nghỉ được làm 8 giờ/ngày.

     - Thu nhập làm thêm từng nơi sẽ khác nhau. Tại các thành phố lớn như Tokyo, Osaka mức lương sẽ cao hơn Yokohama... Tuy nhiên mức thu nhập trung bình được Trung tâm hỗ trợ sinh viên Nhật Bản Jassco thống kê: từ 800 - 1200 yên/giờ. Như vậy 1 tuần nếu làm việc 28 giờ bạn có thu nhập từ 22.400 - 33.600 yên. Vào các ngày cuối tuần việc làm thêm nhiều và mức lương cũng cao hơn.

     Các công việc du học sinh có thể làm thêm: như bán hàng rong siêu thị, phục vụ quán ăn, cà phê, phát báo, làm trong các xí nghiệp rau quả và đóng gói cơm hộp, các nhà máy chế biến rau v.v...

Lưu ý:

     Thu nhập làm thêm tùy thuộc vào trình độ tiếng Nhật và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc cũng như hiệu quả công việc của du học sinh. Tóm lại, thu nhập cho việc làm thêm chỉ có thể trang trải sinh hoạt phí, nếu muốn trang trải toàn bộ chi phí bạn phải có vốn tiếng Nhật khá tốt cũng như mức độ chịu áp lực trong công việc.

Thu nhập trung bình 1 tháng

     900 yên x 28 giờ x 4 tuần = 100,800 yên

     Vào các ngày nghỉ hè, hay nghỉ lễ du học sinh có thể làm 8 giờ/ngày

Thu nhập trung bình 1 tháng

     900 yên x 8 giờ x 26 ngày = 187,200 yên

Đăng ký hồ sơ

Du học Nhật Bản

Lao động nhật bản

Du lịch và thăm thân nhân