TP.Hồ Chí Minh
Cần thơ
Thông tin Nhật Bản
Thuế thu nhập ở Nhật

Thuế thu nhập ở Nhật được tính như thế nào?

      Thuế thu nhập ở Nhật được tính như sau:

[Tổng thu nhập một năm – Khoản được giảm trừ từ Tổng thu nhập = Thu nhập kiếm được

Thu nhập kiếm được – Khoản được giảm trừ từ Thu nhập kiếm được = Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế x mức thuế = Thuế thu nhập

Thuế thu nhập – Khoản được giảm trừ từ Thuế thu nhập = Thuế thu nhập phải đóng.]

     Lùng bùng khó hiểu quá! Cái gì là được giảm trừ từ tổng thu nhập? Rồi khoản được giảm trừ từ thu nhập kiếm được là khoản gì? À, vậy phải hiểu từng khoản một mới được. Là như vầy:

     Tổng thu nhập một năm là tất tần tật những gì bạn kiếm được, nhận được trong năm đó, tổng cộng tất cả các khoản thu nhập đầu vào đấy (như tiền lương, thưởng, tiền nhận được từ bảo hiểm, doanh thu bán hàng…).

     Rồi không phải tất cả các khoản thu nhập này của bạn sẽ bị đánh thuế, như vậy thì khổ thân quá! Nên sẽ được giảm trừ đi một ít trước khi đánh thuế. Khoản được giảm trừ từ Tổng thu nhập này bao gồm những khoản như chi phí (trong trường hợp bạn làm kinh doanh), trong trường hợp bạn chỉ đi làm công ăn lương thôi thì cũng được giảm trừ tùy theo thu nhập (xem Bảng A bên dưới)…

     Rồi nhé, vậy sau Tổng thu nhập được trừ đi một khoản như vậy thì phần thu nhập còn lại được gọi là Thu nhập kiếm được (hay Thu nhập giữ lại, Thu nhập còn lại…)

     Thu nhập kiếm được này cũng vẫn chưa bị đóng thuế ngay. Bạn sẽ được giảm trừ tiếp. Khoản này được gọi là Khoản giảm trừ từ thu nhập kiếm được. Khoản này gồm những gì? Bao gồm những khoản như giảm trừ do có người lệ thuộc (vợ con…), giảm trừ do đang là sinh viên (vừa học vừa làm), giảm trừ do là quả phụ, giảm trừ cơ bản (tức là nếu không có gì để giảm trừ thì vẫn được giảm trừ một khoản gọi là giảm trừ cơ bản, khoản này là 38 vạn yên)…

     Phần thu nhập còn lại sau khi trừ đi những khoản được giảm từ Thu nhập kiếm được là phần thu nhập phải đóng thuế. Thuế suất được chia thành 6 bậc tùy theo thu nhập, ít nhất là 5% và cao nhất là 40%. Thu nhập chịu thuế nhân với thuế suất (và trừ bớt một ít) thì sẽ ra số tiền phải đóng thuế. Bạn xem cách tính ở Bảng B dưới đây.

     Sau khi tính ra khoản Thuế thu nhập thì bạn có thể được giảm trừ nữa nếu bạn rơi vào những trường hợp được giảm trừ từ Thuế thu nhập, chẳng hạn như đóng góp từ thiện… Đây là khoản giảm trừ cuối cùng trước khi phải đóng tiền thuế thu nhập.

     Phù, vậy là đã hiểu được ít nhiều về thuế thu nhập ở Nhật rồi đấy.

Bảng A: Khoản được giảm trừ từ Tổng thu nhập một năm

Tổng thu nhập

(Số tiền nhận được dựa theo các Giấy chứng nhận thu nhập)

Khoản tiền được giảm trừ

 

 Từ 1,800,000 yên trở xuống

 Tổng thu nhập × 40% (Nếu khoản này nhỏ hơn 650,000 yên thì vẫn tính thành 650,000 yên)

 Từ trên 1,800,000 yên đến 3,600,000 yên

 Tổng thu nhập × 30% + 180,000 yên

 Từ trên 3,600,000 yên đến 6,600,000 yên

 Tổng thu nhập × 20% + 540,000 yên

 Từ trên 6,600,000 yên đến 10,000,000 yên

 Tổng thu nhập × 10% + 1,200,000 yên

 Trên 10,000,000 yên

 Tổng thu nhập × 5% + 1,700,000 yên

Lưu ý: là trong trường hợp Tổng thu nhập một năm đến từ nhiều nguồn (bạn làm việc ở 2-3 nơi), có từ 2 Giấy chứng nhận thu nhập (源泉徴収票) trở lên thì Tổng thu nhập một năm được tính là gộp của các Giấy chứng nhận thu nhập đó.

Bảng B: Mức thuế thu nhập & cách tính

Khoản thu nhập phải chịu thuế

Thuế suất

Khoản được trừ bớt

Từ 195 vạn yên trở xuống

5%

0 yên

Từ trên 195 vạn yên đến 330 vạn yên

10%

97,500 yên

Từ trên 330 vạn yên đến 695 vạn yên

20%

427,500 yên

Từ trên 695 vạn yên đến 900 vạn yên

23%

636,000 yên

Từ trên 900 vạn yên đến 1,800 vạn yên

33%

1,536,000 yên

Trên 1,800 vạn yên

40%

2,796,000 yên

       Ví dụ: Khoản thu nhập phải chịu thuế là 700 vạn yên thì thuế thu nhập phải đóng là: 7,000,000 yên x 0.23 – 636,000 yên = 974,000 yên

     Nếu không biết tiếng Nhật, bạn có thể tham khảo giải thích về thuế thu nhập và hướng dẫn điền form mẫu để được hoàn thuế hết sức chi tiết của Cục Thuế Nhật Bản dành cho người nước ngoài tại đây.

Gakutomo

Đăng ký hồ sơ

Du học Nhật Bản

Lao động nhật bản

Du lịch và thăm thân nhân