TP.Hồ Chí Minh
Cần thơ
Thông tin Nhật Bản
Một số chương trình học bổng du học Nhật Bản

     Hằng năm chính phủ và các trường Đại Học tại Nhật Bản đều cấp học bổng cho du học sinh. Tuy nhiên học bổng để chi trả toàn bộ chi phí trong quá trình du học thì rất ít, học bổng để trang trải một phần nhỏ tiền học phí và chi phí sinh hoạt thì có nhiều. Vì vậy, du học sinh nên xem lại chi phí học tập tại Nhật thật kỹ lưỡng, đừng nên dựa vào học bổng. 

     Có 52,1% du học sinh đi học theo diện tự túc nhận được học bổng. Bình quân mỗi tháng là 60.000 yên. 

     Có 15,6% học sinh học tiếng của các trường dạy tiếng Nhật được nhận học bổng. Bình quân mỗi tháng là 53,504 yên.

Các loại trợ cấp kinh tế:

     1. Học bổng:

     2. Chế độ giảm học phí (giảm 30%, 50% và 100%)
     3. Trợ cấp về vật chất (vé xe buýt)
Có 2 cách xin học bổng
      1. Xin học bổng trước khi qua Nhật: xin học bổng trước khi qua Nhật hoặc từ nước ngoài là rất ít
      2. Xin học bổng sau khi qua Nhật:hầu hết là sau khi nhập học tại các trường của Nhật mới xin.
      Thi tuyển chọn : xét hồ sơ, thi viết kiểm tra kiến thức tổng quát, kiến thức về ngành học, khả năng tiếng Nhật và phỏng vấn.
      Phương thức xin: hầu hết hồ sơ xin học bổng đều phải nộp qua trường mà du học sinh đang theo học.
1. Xin học bổng trước khi qua Nhật:
Học bổng chính phủ Nhật:

     1. Nghiên cứu sinh / thực tập sinh giáo viên (152,000 yên/tháng); 

     2. Sinh viên đại học/sinh viên kỹ thuật chuyên nghiệp/các trường dạy nghề/sinh viên học tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản (125,000 yen/tháng);

     3. Sinh viên chương trình “Những nhà lãnh đạo trẻ” (258,000 yên/tháng). 

     Liên hệ Tổng lãnh sứ quán, đại sứ quán Nhật tại Việt Nam. 

Học bổng trường:

     Đối tượng là Nghiên cứu sinh (152,000Yen/tháng); 

     Sinh viên học tiếng Nhật và sinh viên học văn hóa Nhật (125,000Yen/tháng).

     Liên hệ các Trường đại học tại Việt Nam
Học bổng  JASSO:

     Học bổng khuyến học dành cho du học sinh đi học tự túc: Sinh viên đã thi EJU, muốn học chính quy các trường đại học, cao đẳng, các trường dạy nghề (48,000 yên/tháng). Liên hệ Phòng lưu học sinh của JASSO
Học bổng của các đoàn thể địa phương: (16 đoàn thể): trị giá học bổng: 122,700 yên/tháng (mức học bổng bình quân); Liên hệ Các đoàn thể tự trị.
Chế độ du học ngắn hạn: đối tượng là sinh viên ngắn hạn thuộc diện trao đổi giữa hai trường đại học (80,000 yên/tháng). Liên hệ Trường bạn đang học tại (Việt Nam)
.

2. Xin học bổng sau khi đến Nhật
      1. Học bổng chính phủ Nhật (Bộ giáo dục và khoa học): dành cho Nghiên cứu sinh và Sinh viên đại học: từ 125.000 -152.000 yên /tháng. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với trường tại Nhật Bản để xin học bổng.
      2. JASSO học bổng khuyến học dành cho du học sinh đi học tự túc: dành cho sinh viên đại học/cao đẳng/khoa đặc biệt dành cho du học sinh/ kỹ thuật chuyên nghiệp/dạy nghề/ khóa dự bị/các cơ quan giáo dục tiếng Nhật và Nghiên cứu sinh /hệ thạc sĩ/ tiến sĩ. Trị giá học bổng từ 48.000- 65.000 yên /tháng. Bạn liên hệ trực tiếp với trường tại Nhật.
      3. Học bổng đoàn thể tự trị địa phương, khu tự trị: 49 khu vực tự trị địa phương & các tổ chức giao lưu quốc tế sẽ cung cấp học bổng cho bạn.trị giá học bổng từ 23,000 yên /tháng. Bạn liên hệ với các đoàn thể tự trị địa phương hoặc trường mà bạn đang theo học (Nhật Bản)
      4. Học bổng của các đoàn thể địa phương: 131 tổ chức tư nhân cấp học bổng cho bạn, trị giá 73,000Yen/tháng (bình quân).Liên hệ các tổ chức hoặc trường mà bạn đang theo học (Nhật Bản).

Đăng ký hồ sơ

Du học Nhật Bản

Lao động nhật bản

Du lịch và thăm thân nhân