TP.Hồ Chí Minh
Cần thơ
Thông tin Nhật Bản
Chữ Katakana

     Người mới học tiếng Nhật hay tự hỏi sao Tiếng Nhật có nhiều bộ chữ quá, đã đó chữ Hiragana rồi mà vẫn phải học chữ Katakana. Tuy nhiên mỗi bộ chữ đều có một chức năng khác nhau. Chúng tôi xin giải thích rằng, chữ Hitakana là chữ viết người Nhật hay dùng, khi trẻ em Nhật Bản học tiếng phải học bộ chữ này trước và tiếp theo học thêm bộ chữ Katakana. Chữ Katakana dùng để phiên âm tiếng nước ngoài, các trường hợp còn lại thì sử dụng chữ Hitagana. Chữ Katakana cũng có đầy đủ các loại âm như chữ Hiragana, tuy nhiên phần trường âm, các bạn chỉ cần dùng “―” phía sau chữ cần kéo dài âm là được. Để học được tiếng Nhật, các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó tập đọc từ vựng cho quen mặt chữ, rồi cuối cùng các bạn mới tập viết.

Bài viết khác
Đăng ký hồ sơ

Du học Nhật Bản

Lao động nhật bản

Du lịch và thăm thân nhân