TP.Hồ Chí Minh
Cần thơ
Thông tin Nhật Bản
Tiền tệ

Tiền Yên (JPY): 1JPY tương đương Khoảng 220 VND; 1USD tương đương khoảng 98 JPY (05/2013). Tỷ giá lên xuống tùy thời điểm.Khi đến Nhật Bản tốt nhất bạn nên mang theo tiền Yên, hầu hết các khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, cửa hiệu đều thanh toán bằng tiền Yên, không thu Đô La Mỹ.

 

Đăng ký hồ sơ

Du học Nhật Bản

Lao động nhật bản

Du lịch và thăm thân nhân