TP.Hồ Chí Minh
Cần thơ
Hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Nhật

     Thủ tục hỗ trợ xin miễn hay hoàn thuế thu nhập cá nhân của Nptrans cho các kỹ thuật viên hay tu nghiệp sinh đang làm việc tại Nhật Bản.

     Có nhiều bạn đang làm việc tịa Nhật Bản nhưng chưa hiểu rõ về thuế và giấy Gensen, vì vậy Nptrans sẽ nói rõ hơn để các bạn tham khỏa. Ở Nhật tất cả những người làm việc có thu nhập đều phải đóng thuế thu nhập và thuế thị dân. Tuy nhiên theo luật lao động Nhật Bản thì nếu như bạn chứng minh được bạn phải phụ cấp cho gia đình như (vợ con, cha, mẹ) tại Việt Nam thì bạn được giảm hay miễn thuế thu nhập và sẽ được công ty bạn thực hiện vào khoảng cuối năm. Bạn cũng có thể nhờ Nptrans xin thuế thu nhập này với điều kiện phải có các chứng từ sau:

1. Giấy chuyển tiền về Việt Nam:

     Số tiền chuyển bằng ngân hàng hằng năm dựa vào bạn muốn khai bao nhiêu người phụ thuộc. Trung bình khoảng 15 man/người, nếu 3 người thì số tiền là 40-50 man và phải chuyển hàng năm. Nếu bạn đăng ký một người phụ thuộc, bạn sẽ được trừ thuế khoảng 2 man. Vì vậy nếu số tiền trên giấy Gensen của bạn khoảng 6 man thì bạn phải khai ít nhất 3 người phụ thuộc để được miễn thuế hoàn toàn. Tóm lại bẹn nên xem kỹ giấy Gensen của bạn là bao nhiêu tiền để đăng ký người phụ thuộc tương ứng. Để nhận số tiền thuế của mỗi năm phải có giấy chuyển tiền và giấy Gensen của năm đó. Vì vậy mất giấy là mất tiền.

2. Khai đăng ký người phụ thuộc với cơ quan thuế:

     Khoảng tháng 12 hằng năm bạn sẽ nhận được giấy đăng ký người phụ thuộc mà sở thuế sẽ phát cho bạn. Nếu bạn đăng ký với công ty, bạn sẽ được miễn hoặc giảm tính trực tiếp vào lương hàng tháng. Nếu bạn không đăng ký hoặc công ty không đưa giấy khai người phụ thuộc cho bạn Nptrans sẽ giúp bạn nhận lại số tiền thu nhập thông qua một số thủ tục cần thiết như:

     ► Giấy xin thuế thu nhập

     ► Hộ khẩu của tất cả người có liên quan

     ► Giấy Gensen

     ► Giấy chuyển tiền về Việt Nam

Tất cả giấy tờ trên phải được dịch sang tiếng Nhật. Hãy liên hệ với Nptrans để được tư vấn:

       tại Việt Nam: 0907.724 079

            Nhật Bản: 080-3783-5083

hay đến trực tiếp tại: Công ty Tư vấn du học và dịch thuật Nhật Phúc

                                     93 Cộng Hòa, P4, Q. Tân Bình, TPHCM

Đăng ký hồ sơ

Du học Nhật Bản

Lao động nhật bản

Du lịch và thăm thân nhân