TP.Hồ Chí Minh
Cần thơ
Một số giấy tờ cần thiết

S Nenkin 年金手帳

 

     Sổ Nenkin rất quan trọng vì nó chứa các thông tin liên quan đến lương hưu trí của bạn vì vậy bạn phải cất giữ và mang theo khi về Việt Nam. Nếu bị thất lạc hãy cố gắng nhớ lại số Nenkin thể hiện tại dòng phía trên. Hãy liên hệ với Nptrans nếu cần trợ giúp. 

   


Giấy thông báo quyết đinh cấp tiền Nenkin 年金脱退一時金支給決定通知書

     Bạn sẽ nhận giấy thông báo quyết định câp tiền Nenkin khoảng 6 tháng sau khi nộp hồ sơ xin hoàn thế đầy đủ sang Nhật. Khi nhận giấy này nghĩa là thủ tục liên qua đến nhận nekin của bạn đã hoàn tất. Trễ nhất là 2 tuần sau tiền sẽ vào tài khoản tiền yên của bạn tại ngân hàng bạn đã cung cấp tại Việt Nam. 

     Bạn nên giữ giấy thông báo quyết định cấp tiền nenkin lần 1 cẩn thận vì nó là chứng từ quan trọng để nhận nenkin lần 2 khoảng 2 tháng sau khi gởi hồ sơ qua Nhật.

Giấy chứng nhận tài khoản Ngân Hàng 銀行口座証明書

      Nếu muốn nhận Nenkin lần 1 bạn phải mở tài khoản tiền Yên trực tiếp đứng tên người nhận tại 1 ngân hàng nào đó tại Việt Nam và làm giấy chứng nhận tài khoản bằng tiếng anh và có mộc ngân hàng gởi kèm theo.

Đăng ký hồ sơ

Du học Nhật Bản

Lao động nhật bản

Du lịch và thăm thân nhân